EN
PL
informacje / info

POLSKI (dodatkowe informacje znajdują się w rozwijanej zakładce "masters")

Zaproszenie
Szczegółowe informacje na temat turnieju można znaleźć TUTAJ

Zgłoszenie  - Formularz Zgłoszeniowy

Prosimy o uzupełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na wskazany adres. Dokument można pobrać TUTAJ

Data przyjmowania zgłoszeń: piątek, 6.10.2017
Formularze wysłane po upływie terminu zgłoszeń nie będą przyjmowane


ENGLISH (additional information can be found in the drop-down tab "masters")

Tournament Invitation
Detailed information about the tournament is available in the enclosed document HERE

Entry Form
Please complete entry form and send it to the  indicated address indicated. The document can be downloaded HERE

Closing date for entries: friday, October 6

Forms sent after the deadline will not be accepted


sponsorzy/partnerzy klubu