EN
PL
Regulamin

Regulamin Klubu Squash4You

Zasady ogólne:
1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Squash4You w Krakowie.
2.Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu  do stosowania jego postanowień.
3.Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
4.Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.
5.Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
6.Na terenie Klubu zabrania się;
a)wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych
b)używania tytoniu
c)wnoszenie i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
d)wprowadzania zwierząt
e)handlu i akwizycji
f)naklejania i pozostawiania reklam
g)wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
7.Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-24.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8-22.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
8.Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. W depozyt za kluczyk przyjmowane są tylko i wyłącznie:
-karty Multisport/Fit Profit
-legitymacja studencka/uczniowska
-10zł / 20zł / 50zł
Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 50zł na rzecz klubu.
9.Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest przez klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
10.Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z  urządzeń i zajęć w Klubie.
11.Klub nie ponosi odpowiedzialności przedmioty Klienta będące własnością pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
12.Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
13.Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn  technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
14.Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
15.W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wykreślenia Klienta z listy użytkowników bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
16.W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Squash4You.
17.Klient ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Squash4You.
 
Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do squasha
1.Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
2.Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego powyżej czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3.Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można on-line (dotpay) lub przelewem oraz bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą, najpóźniej 14 dni od dokonania rezerwacji niezależnie od wybranego terminu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, rezerwacja zostaną automatycznie anulowane.
4.Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem . W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
5.Zasady rezerwacji kortów:
a)Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
b)Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line kartą kredytową lub e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.
c)Anulacja rezerwacji lub udziału w zajęciach jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie w systemie on-line lub poprzez recepcjonistę Squash4You. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo  termin. Od momentu wprowadzenia anulacji Warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
d)Nieterminowa anulacja kortu lub zajęć lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu lub za zajęcia. Opłatą za anulacje obciążona będzie osoba na którą widnieje rezerwacja w systemie rezerwacyjnym Squash4You.
e)Opłata za nieterminową anulację lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie powinna nastąpić w terminie do 7dni, przelewem na konto Squash4You s.c.
f)W przypadku gdy Klient nie dokonał przelewu w wyżej podanym terminie jest zobowiązany do opłaty za nieterminową anulację lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie w momencie gdy pojawi się w wybranym klubie Squash4You.
6.Zajęcia grupowe prowadzone przez klubu: Time4Squash, Squash4Kids, Squash4Lejdis posiadają odrębne regulaminy dostępne na stronie www.squash4you.pl lub w recepcji klubu – klient korzystający z ww powinien ich przestrzegać oraz być z nimi zaznajomiony.
7.Zakładając konto w Squash4You Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Squash4You s.c. Rafał Chart, Violetta Tomas-Maciantowicz Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Squash4You s.c. Rafał Chart, Violetta Tomas-Maciantowicz , 31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3.
8.Karnety upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 2,4 lub 6 miesięcznym terminem ważności (w zależności od rodzaju karnetu), a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.
9.Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez  instruktora lub innego pracownika Klubu.
10.W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
11.Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
12.Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
13.Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

sponsorzy/partnerzy klubu